banner122  
Συντάχθηκε απο τον/την Νίκος Θ. Νίνος    Παρασκευή, 27 Μάιος 2011 13:02    PDF Εκτύπωση E-mail
Δημιουργία χώρου απόθεσης μπαζών ,υλικών κατεδαφίσεων και οικοδομικών υλικών
Νεα - Οι Απόψεις σας
Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 27 Μάιος 2011 13:06 )

Ρέθυμνο Κρήτης Ενημερωτική πύλη ρεθυμνο νομού ρεθύμνου κρήτης Ειδήσεις Νέα Ενημέρωση Ρεθύμνης Επικαιρότητα Γεγονότα Φωτογραφίες Φωτο Ρεπορτάζ ρεθύμνου Οδηγός Αγοράς Ρεθύμνου κατάλογος επιχειρήσεων επαγγελματιών νομού ρεθύμνου νέα ειδήσεις ρέθυμνο.ΣΧΕΤΙΚΑ : 1/  δελτίο τύπου (Ν Νίνου),στον τοπικό τύπο της 1-7-2008, και με αριθ
                         πρωτ  4880/30-6-08 στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου.
                    2/  αίτηση Ν Νίνου στο δημοτ συμβούλιο Ρεθύμνου, για ορισμό χώρου
                         Απόθεσης μπάζων κλπ ( τοπικός τύπος της 14+15.11.1995)
                    3/  πρακτικό απόφ ΔΣ της 20.12.1995,
                         άρθρο εφημερίδας, για την οικονομική χρησιμότητα ανακύκλωσης
                         οικοδομικών υλικών κλπ από 1.3.2010
                   4/   κείμενο Ν Νίνου στην τοπική εφημερίδα «ρέθεμνος» για την ανάγκη
                         αλλά και νομική υποχρέωση ανακύκλωσης των μπάζων κλπ{ 26.6.04}
                   5/  ΚΥΑ  36259/1757 φεκ 1312 Β /24.8.10
                   6/  άρθρο «μπάζα και ανακύκλωση», αναφορά στον νόμο 2939/2001
                        αρθρο 17, ( περιοδικό «εργοταξιακά θέματα» Ιούνιος 2004)
                   7/  αρθρο εφημερίδας ‘εξπρές» της 15.6.2000, «που πάνε τα υλικά
                        κατεδαφίσεων».
                   8/  αρθρο εφημερίδας «εξπρες» ,της 24.4.2008 «μνηστήρες για τα
                         μπάζα»
                   9/  πρόταση δήμου Νικ Φωκά στην τεδκ από 23.5.08, για δημιουργία
                       χώρου απόθεσης κλπ 
                10/   υπόσχεση υπεχωδε χρημ/σης χώρου απόθεσης μπάζων κλπ με 85 εκατ
                       δρχ [ «κρητική επιθ/ση» της 29.11.96 ]
                11/  συν)ξη της αρμοδίας υπαλλήλου του τ υπεχωδε, για την ανακύκλωση
                       μπάζων , της 1.7.2004 ( περιοδικό « εργοταξιακά θέματα»).
                12/  κίνητρα για την ανακύκλωση + εθνικό σχέδιο ανακύκλωσης μπάζων
                       κλπ ( περιοδικό «εργοταξιακά θέματα» της 2.2.2005)
                13/  μηχανήματα ανακύκλωσης μπάζων κλπ ( περιοδικό «εργοταξιακά
                       θέματα» της 1.12.06 )
                14/  πρόγραμμα ανακύκλωσης αδρανών υλικών (Θεσ/κη την 6.11.03)
                15/  τα μπάζα μπορούν να γίνουν χρυσάφι ( «εργοταξιακά θέματα» 1.11.04)
   

  Το  θέμα της απόθεσης των υλικών εκσκαφών ,κατεδαφίσεων κλπ, αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα για τις τοπικές κοινωνίες ,με πάρα πολλές παραμέτρους αρνητικών επιπτώσεων και συνεπειών.
Τα υλικά αυτά αποτελούν ένα μεγάλο τοπικό πρόβλημα, ενώ θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια ακόμη πηγή σημαντικού πλούτου για την τοπική οικονομία!
Να σημειωθεί ,ότι νομοθετημένα ,θα έπρεπε να έχει αντιμετωπισθεί και δρομολογηθεί από 10ετίας και πλέον!
   Αυτή η  σημερινή περιβαλλοντική «πληγή» της τελικής διάθεσης αυτών των υλικών, δεν αποτελεί πρόβλημα ,μόνον, του τόπου μας, ( όπου ,κατ ουσίαν ούτε καν συζητιέται!), αλλά συζητιέται και περιφέρεται σε συσκέψεις επί συσκέψεων ,και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Ας αναφερθούμε στην  τοπική διάσταση του προβλήματος, με μια σύντομη ιστορική αναδρομή :
   α/ Το θέμα πρωτοτέθηκε ,από τον υποφαινόμενο, με αίτηση προς το δημοτικό συμβούλιο το 1995 [ βλέπε άνω σχετικό ( 2 ) ].
Το δημοτικό συμβούλιο συζήτησε την αίτηση-πρόταση μας, στις 20.12.1995, και (όπως συνηθίζεται!) παρέπεμψε το θέμα ( … «άναυλο», δηλ χωρίς συζήτηση επί του περιεχομένου της πρότασης), «στις καλένδες», μετά την εισήγηση του τότε δημάρχου που παρέπεμψε στον τότε Περιφερειάρχη [ βλέπε άνω σχετικό ( 3 ) ]
   β/ Το 1996 σε επίσκεψη του τότε Νομάρχη στον υπουργό πεχωδε ζητήθηκε και λήφθηκε υπόσχεση για χορήγηση 85 εκατομμυρίων δρχ για αγορά χώρου και ίδρυση χώρου απόθεσης αυτών των υλικών. [ βλέπε άνω σχετικό [ ( 10 ) ]
Δυστυχώς η υπόσχεση αυτή, δεν υλοποιήθηκε!
   γ/ Το 2004 ,μέσα από κείμενο μας σε τοπική εφημερίδα, ξαναθέσαμε την ανάγκη ,μα και νομική υποχρέωση, για αντιμετώπιση του θέματος των υλικών αυτών [ βλέπε άνω σχετικό  ( 4 ) ].
Καμιά αντίδραση δεν υπήρξε από τους αρμοδίους.
   δ/  Το 2008 ο δήμαρχος Νικ Φωκά, θέτει το θέμα της οργάνωσης χώρου για τα υλικά αυτά, το θέμα το συζήτησε με τους αρμοδίους, λήφθηκε μια κατ αρχήν θετική απόφαση της τοπικής ΤΕΔΚ, όμως δεν προχώρησε τίποτε. [ βλέπε ανω σχετικό ( 9 )].
   ε/  Τον Ιούνιο 2008 ,ξανατίθεται το θέμα από μας , τόσον  με δελτίο τύπου ( που δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο της 1.7.2008), όσο και με αίτηση μας στο Επιμελητή ριο  ( αριθ πρωτ 4880 / 30-6-08)., με κεντρικό ερώτημα «πές τε στους πολίτες και τους επαγγελματίες που να πάνε, νόμιμα, αυτά τα υλικά»!
[ βλέπε άνω σχετικό ( 1 ) ].
Δυστυχώς κανένας δεν  δραστηριοποιήθηκε ,και τίποτε δεν έγινε!
Να επισημάνουμε ,ότι η ΔΕΥΑΡ έχουσα σημαντικότατο πρόβλημα ,από την απόρριψη αυτών των υλικών στα πρανή στις όχθες των ρεμμάτων, απειλεί με μηνύσεις και πρόστιμα τους  παρανόμως απορρίπτοντες τα υλικά αυτά, ( οι οποίοι δεν έχουν άλλη, νόμιμη, διέξοδο)!
   στ/  Να επισημάνουμε ,ότι σύμφωνα με την νομοθεσία ( που έγινε κατά συμμόρφωση και προς τις κοινοτικές Οδηγίες), η ανακύκλωση αυτών των υλικών είναι υποχρεωτική, προβλέπεται μια συγκεκριμένη διαδικασία και γραφειοκρατία, προβλέπονται ποινές κλπ  ( που βεβαίως, μέχρι τώρα, απλώς…. δεν εφαρμόζονται!).
[ βλέπε ανω σχετικά ( 5 ) και ( 6 ) ].
…….
Τα υλικά εκσκαφών ,κατεδαφίσεων κλπ δεν είναι «υλικά για πέταμα», αλλά ,απεναντίας, έχουν μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον.
Συνεπώς απορεί κανείς, γιατί δεν περπάτησε η υλοποίηση δραστηριοτήτων που να αξιοποιούν την ανακύκλωση αυτών των υλικών.
[ βλέπε άνω σχετικά  ( 8 ), ( 9 ), ( 10 ), ( 14 ) και ( 15 ) ]
Τοπικά υπάρχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον για μια τέτοια επένδυση, όμως αυτό το ενδιαφέρον «πνίγεται» και δεν εκδηλώνεται, επειδή η τοπική εξουσία, οι καθ ύλην αρμόδιοι, δεν ασχολήθηκαν ,ποτέ, με την δρομολόγηση της υλοποίησης μιας τέτοιας δράσης .
Όμως ,ίσως θα μπορούσε και η τοπική αυτοδιοίκηση να δραστηριοποιηθεί στον χώρο αυτό! [ με μια αμιγή επιχείρηση, ή με μια μικτή επιχείρηση μαζί με ιδιώτες, κλπ]
…….
Με την παρούσα αίτηση-πρόταση μας προς το δημοτικό συμβούλιο, ζητούμε να δραστηριοποιηθεί ο δήμος επί του θέματος της ανακύκλωσης των υλικών κατεδαφίσεων κλπ, και να τεκμηριώσει δράσεις , να δρομολογήσει αποφάσεις, να υλοποιήσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ,για την ανάπτυξη της ανακύκλωσης αυτών των υλικών στον δήμο μας , και όχι μόνον .[ βλέπε Ν 3852 αρορο 94 παραγρ 1.25 ]
Με τιμή


Νίκος Νίνος δημοτικός σύμβουλος επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στον δήμο


Αν θέλετε να μαθαίνετε περισσότερα νέα, κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook πατώντας εδώ


 

Εδώ μπορείτε να δημοσιεύετε τις απόψεις σας για όλα τα θέματα της επικαιρότητας που σας απασχολούν. Οι παρακάτω απόψεις είναι καθαρά προσωπικές και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν την ειδησεογραφική ομάδα .Ενημερώνουμε πως τα άρθρα που θα περιέχουν ύβρεις θα διαγράφονται αυτόματα. Αν θέλετε να προσθέσετε την απόψη σας πατήστε εδώ

Ακολουθήστε μας....

facebook facebook twitter blogger linkedin digg myspace stumbleupon orkut buzz youtube tellafriend
Η επιχειρηματική.ενημερωτική.και πολιτιστική ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,Ενημέρωση,ΡΕΘΥΜΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Ρέθυμνο Οδηγός αγοράς νομού Ρεθύμνου,Ρέθυμνο Κρήτης Ενημερωτική πύλη ρεθυμνο νομού ρεθύμνου κρήτης Ειδήσεις Νέα Ενημέρωση Ρεθύμνης Επικαιρότητα Γεγονότα Φωτογραφίες Φωτο Ρεπορτάζ ρεθύμνου κατάλογος επιχειρήσεων επαγγελματιών νομού ρεθύμνου νέα ειδήσεις ρέθυμνο,

 

help line2 el-GR   help line el-GR

νεος server