Δικηγόρος μόλις έχει εγκατασταθεί στο νέο του γραφείο.
Σκέφτεται τι μπορεί να κάνει για να αποκτήσει πελάτες…

...