- Πόσοι Πόντιοι χρειάζονται για να αλλάξουν μια λάμπα;
- Πέντε! Ένας ανεβασμένος σε ένα τραπέζι κρατάει την λάμπα. Τρεις γυρνάνε το τραπέζι ώστε αυτός...