Η παραδοσιακή κυπριακή νοστιµιά βασίζεται σε τρία είδη κιµά. Διόλου τυχαία, την αποκαλούν και «έδεσµα του παραδείσου»

...