Ξενιτιά

Νίκος 27/4/2005

Κρήτη με τα ψηλά βουνά τσ' εύφορες πεδιάδες τσι ρίμες τα ριζίτικα και με τσι μαντινάδες


Νίκος 27/4/2005

Κρήτη γενήτρα τσ' αρχοντιάς τση Δόξας και τσ' Ανδρείας τση Λευτερίας τση Λεβεντίας και τση Φιλοξενείας