Γεννήθηκε στα Πλατάνια Αμαρίου το 1948.

Τέλειωσε το 1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου και φοίτησε στην Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου...