Στρατός

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ

ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΤΟ ΠΕΖΙΚΟ ΕΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΗΦΟΡΑ ΕΚΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗ ΩΡΑ


Νίκος 27/4/2005

Κρήτη γενήτρα τσ' αρχοντιάς τση Δόξας και τσ' Ανδρείας τση Λευτερίας τση Λεβεντίας και τση Φιλοξενείας